logo DVI Netherlands Officiële naam:

Stichting "Dental Volunteers for Israel" in Nederland

Statutair gevestigd:

Adres: KVK:

De Stichting is erkend door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI, onder fiscaal nummer: 8167.71.777

Bankrekeningen

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 personen:

De Stichting

Is opgericht op 24 april 1986 en heeft als doelstelling: Het bevorderen, in de ruimste zin des woords, van de gezondheid in tandheelkundig opzicht, van de bevolkingsgroepen in Israël die daaraan behoefte hebben. Zij beoogt geen winst.

Streeft haar doel na door:

Praktische uitvoering

De "Foundation Dental Volunteers for Israël" is gevestigd in Jeruzalem en exploiteert in die stad een kliniek waar gratis tandheelkundige hulp verstrekt wordt aan kinderen en jong volwassenen tot 23 jaar. Deze dienstverlening is bedoeld voor iedereen binnen deze leeftijdsgroep, die om financiële redenen geen toegang heeft tot tandheelkundige behandeling in de normale praktijk. De kliniek is gevestigd in Mekor Chaim en beschikt over 5 units voor tandartsen en 2 voor mondhygiënisten. De tandartsen komen vanuit de gehele wereld en werken vrijwillig 1 of meer weken in de kliniek. Zij ontvangen geen vergoeding en betalen ook de reiskosten zelf. De verantwoordelijke directeur is een Israëlische tandarts. De assistenten en de administratieve staf is gesalarieerd. Alle financiële middelen komen uit donaties. Belangrijke fabrikanten stellen ook installaties en goederen ter beschikking. Dat alles stelt de kliniek in staat per dag vaak meer dan 100 kinderen te onderzoeken en/of te behandelen. In 2012 werkten er 126 tandartsen die in totaal 152 "werkweken" hebben ingevuld.